De Governance Software oplossing

Werk slimmer, sneller en transparanter
met de governance software van eShare.

Ontdek meer over hoe Governance vormgegeven kan worden zonder onnodige administratie.

Voor een vaste prijs per jaar uw eigen tool,
niet meer afhankelijk van externe partijen.
eControls zorgt voor actief risicomanagement. De risico’s worden geďnventariseerd, impact en waarschijnlijkheid wordt meegegeven.
eBesluitvorming, altijd terug kunnen vinden welke besluiten u heeft genomen en op basis van welke informatie.
eOverzicht zorgt voor een publiek toegankelijke website. eOverzicht biedt versiebeheer op uw documenten die u op de site heeft staan.
eShare
 
Pensioenen
 
Stichtingen e.a.
Vraag vandaag nog een demonstratie aan!
Voor meer informatie of voor het aanvragen van een demonstratie:

Hanneke Muys
T. 070 304 29 00
E. Hanneke.Muys@eSharenl.com
    
Onze klanten:
Governancesoftware.nl   |   T. 070 304 29 00